Volby 2004

(konané 24. 11. 2004)

Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

 

Představení kandidáta do Studentské komory Akademického senátu Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

Jan Hamerník

 

 

Jsem jeden z Vás, studuji na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity již 4. rokem. Mou aprobací je  matematika – výpočetní technika, technická výchova pro základní školy.

Proč jsem se rozhodl kandidovat?

Do Akademického senátu PF jsem se rozhodl kandidovat poprvé a to hlavně proto, že mi vůbec není lhostejné, co se na PF děje a jak si naše škola stojí mezi ostatními v republice. Ale nejdříve něco o sobě:

¨ pocházím z Vysočiny, konkrétně z Pelhřimova

¨ je mi 22 let

¨ absolvoval jsem Gymnázium v Pelhřimově

¨ kontakt: hamerj01@pf.jcu.cz

Můj program Vás zajímá asi nejvíce:

              I.      Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích má mnohaletou tradici – nevidím důvod změny jejího názvu („Fakulta aplikovaných studií“ apod.).

           II.      Jsem proti rušení a slučování kateder – již neexistující Katedra technické výchovy, Katedra historie (Historický ústav je samostatná součást JČU), v plánu je zrušení bohemistiky!

         III.      Zlepšit technické vybavení všech učeben nejen J227, J243, ....

        IV.      Budu zastupovat všechny studenty, kteří jsou proti vybírání školného.

 

Domnívám se, že se stále mezi námi studenty nachází tací, kteří do této školy vstoupili hlavně proto, aby se učiteli stali. Nesouhlasím proto se změnou názvu školy, neboť PF má v Českých Budějovicích dlouhou tradici stejně jako ZF a obě se staly základem pro vznik JU. Bylo by tedy nešťastné tuto tradici porušit.

Rovněž je nešťastné slučovat katedry. První na to doplatila Katedra technické výchovy. Která přijde na řadu teď? Co třeba zrovna ta vaše?

Další okruh se týká hlavně studentů českého jazyka a dějepisu. Vytvořením Historického ústavu JU vlastně zanikla Katedra historie na PF. Příští rok má zmizet i bohemistika, která bude integrována do Historického ústavu. Jsou a budou tito studenti absolventy PF nebo HÚ?

Velkým problémem je technická vybavenost učeben. Toto téma se týká všech a hlavně studentů oborů matematiky a výpočetní techniky. Na začátku roku byla otevřena nově vybavená učebna J243. Snem nás všech je, aby takto byly vybaveny postupně všechny učebny, nejen jediná. Každého z vás teď jistě napadne otázka: „Kde na to vzít potřebné finance?“ Každá VŠ získá dotace z tzv. grantů. Grant je finanční příspěvek od státu či EU, který škola může získat za řádně vypracovaný projekt, který musí schválit určená komise a je případně dotován až do výše požadované částky. V případě J243 se to povedlo.

Dále bych rád v Akademickém senátu zastupoval všechny studenty, kteří jsou proti vybírání školného, a to jakýmkoli způsobem. Ať již to bude formou půjček nebo formou stipendií. Sami se můžete přesvědčit, jak tato stipendia fungují na VOŠ.

To je jen několik bodů z mého programu a více se dozvíte na setkání s kandidáty do AS PF JČU 10.11.2004 na J219 v 13:00 – 14:00 a dne 16.11.2004 na J330 v 15:00 – 16:00

 

                                                                         Váš   Jan Hamerník