PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.4.1 NÁZEV ÚLOHY:  Měření ozubených kol přes zuby

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 12.11.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

Úkol: U  daného  ozubeného  kola  měřením  přes  zuby  určit  modul.    Měření

         provést  na pěti různých  skupinách zubů.  Ze  známého modulu vypočítat

         základní rozměry ozubeného kola:

 

-         průměr roztečné kružnice:       D1 =  m . z

-         průměr hlavové kružnice:         Da =  D1 + 2m

-         průměr patní kružnice:             Df =  D1 – 2,5m

-         rozteč zubů:                            t = p . m

 

 

 

 

 

Pomůcky:    třmenový talířkový mikrometr, měřené ozubené kolo, tabulky

 

 

Popis měření: 1. Určit počet zubů u daného ozubeného kola (z).

                     2. Podle počtu zubů, přes které budeme měřit, určíme z tabulek

                         hodnotu M1.

                     3. Změříme M – míra přes počet zubů (5 měření na daném kole).

                     4. Vypočíst m, zaokrouhlit a podle tabulky určit normalizovaný modul kola.

                     5. Výpočtem určit základní rozměry kola a výsledky ověřit měřením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka naměřených hodnot:

Číslo měření

Naměřená hodnota M (mm)

1

19,02

2

19,03

3

19,01

4

19,02

5

19,02

Průměrná hodnota M

19,02

 

z = 18 (celkový počet zubů kola)

z = 3 (počet zubů přes které se měří)

M1 = 7,6324 (hodnota zjištěna z tabulek)

M = 19,02 (průměrná hodnota z naměřených hodnot)

 

Výpočty:

               modul:                             

               normalizovaný modul:            m = 2,5

               průměr roztečné kružnice:         D1 = m . z = 2,492 . 18 = 44,856 mm

                   průměr hlavové kružnice:          Da =  D1 + 2m = 44,856 + 2 . 2,492 = 49,840 mm

                   průměr patní kružnice:              Df =  D1 – 2,5m = 44,856 – 2,5 . 2,492 = 38,626 mm

                   rozteč zubů:                             t = p . m = 3,142 . 2,492 = 7,829 mm

 

Naměřené hodnoty:

               Da =  50,6 mm

                   Df =  39,4 m

 

Závěr: Naměřené hodnoty udávají menší rozměry než hodnoty vypočtené. Tento rozdíl je zřejmě způsoben opotřebením kola a možná i nepřesností při měření přes zuby.