PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.5.2 NÁZEV ÚLOHY:  Měření úhlů pomocí sinusového pravítka

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 12.11.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

Úkol: Pomocí sinusového pravítka doplněného držáky  s  kuželovými upínacími

         hroty určete  kuželovitost daného  trnu.   Vypočtěte  také  vrcholový  úhel

         kužele 2a. Ve výpočtu uveďte skladbu základních měrek rovnoběžných.

 

Pomůcky:    sinusové  pravítko,  základní  měrky  rovnoběžné,  měřený  předmět

 

Teorie:  Sinusové  pravítko  slouží    nepřímému  měření  úhlů. Při  této  metodě

            odměřujeme některé vedlejší rozměry a velikost úhlu určujeme výpočtem

            na   základě   trigonometrických   vztahů.   Pomocí   sinusového   pravítka

            měříme zejména úkosy a kuželovitost

Popis měření:Měřený předmět uložíme na pravítko, kužel upneme mezi hroty. Podkládáním válečků   základními měrkami rovnoběžnými uvedeme horní rovinnou plochu nebo povrchovou přímku kužele měřeného předmětu do polohy rovnoběžné se základnou. Ustavení kontrolujeme pomocí úchylkoměru.

                     Pro sklon pravítka platí: , kde h = h1 – h2, L – délka pravítka

 

 

 

 

Vypracování:

 

L = 200 mm

h1 = 2,01 mm

h2 = 2,07 mm

 

h = h1 – h2 = 2,06 – 2,01 = 0,06 mm

vrcholový úhel: 2a = 0°2’38”

kuželovitost:

 

Závěr: Vrcholový úhel u měřeného kužele činí 0°2’38” a kuželovitost je 1:1667.