PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.4.2 NÁZEV ÚLOHY:  Měření profilprojektorem

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 5.11.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol:  Proměřte na profilprojektoru danou součástku.

 

 

Pomůcky:  Profilprojektor  s  příslušenstvím,  rýsovací  potřeby,  průsvitný papír

 

 

Teorie:  Profilprojektor   je   optický   přístroj,   který   promítá   zvětšený   obrys

             kontrolovaného předmětu na matnici.  Zvětšení  bývá  10–krát  20–krát,

             30–krát, 100–krát. Přesnost zvětšení bývá 1 % kontrolovaného předmě-

             tu. Rozměry zjišťujeme:

·        přímým srovnáním obrysu, úchylky lze vyhodnocovat skleněným pravítkem

·        pomocí mikrometrického šroubu

·        srovnáním promítnutého obrysu s tol. Polem

 

Postup měření:     

           1.            Příprava přístroje k měření.

           2.            Příprava součástí.

           3.            Nakreslení tvaru na průsvitném papíru v daném zvětšení (10–krát).

           4.            Zjištění hodnoty pomocí mikrometrických šroubů.

 

 

 

 

Závěr: Měřením jsme zjistili, že rozměr 2,8 – 0,05 mm jsme odečetli jako 2,746 mm, tedy neodpovídá toleranci a rozměr 5,3 – 0,1 jako 5,34, ani on tedy toleranci neodpovídá.