PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.3.2 NÁZEV ÚLOHY:  Měření tloušťky povlaků

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 5.11.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol: Na daných vzorcích změřte tloušťku povlaku či fólie.

 

 

Pomůcky:  Magnetometr, zkušební vzorky, cejchovací vzorky.

 

Postup:        

                               1.           Zkontrolovat  zda   ryska     na    stupnici   ukazuje     na     hodnotu     50.        

 

                               2.           Vycejchování tloušťkoměru, sestrojit křivku, pomocí níž zjistíme tloušťky vrstev jednotlivých vzorků.

 

                               3.           Na jednotlivých vzorcích měříme 5–krát a z naměřených hodnot vypočteme aritmetický průměr. Z cejchované křivky určíme tloušťku povrchové vrstvy.

 

                               4.           Výsledky zapíšeme do tabulky.

 

Tabulka:

 

Číslo vzorku

Naměřené hodnoty

Aritmetický průměr

Tloušťka [mm]

1

2

3

4

5

1

12

11

13

12

14

12,4

15

2

20

21

21

20

21

20,6

25

3

28

30

29

32

31

30,0

57

4

23

21

21

23

23

22,2

28

 

Vzorek číslo:    1. Plech natřený barvou

                        2. Cín

                        3. Měď

                        4. Zinek (modrý chromat)

 

 

 

 

Závěr: Výsledky měření jsme zapsali do tabulky. Při měření mohlo dojít k chybám, které byly způsobeny nepřesným odečítání ze stupnice magnetometru.