PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.2.1 NÁZEV ÚLOHY:  Měření hmotnosti vahami

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 5.11.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol: Stanovit hmotnost daného vzorku

 

 

Pomůcky:  Praktikantské váhy, sada závaží, měřený vzorek

 

Postup měření:     

           1.            Nejprve jsme si určili nulovou polohu vah před vážením.

 

V1 = – 2               V2 = 3                 V3 = – 1

 

 

           2.            Určili jsme přibližné závaží (Z1) u předmětu, který jsme umístili na levou misku vah.

 

Součet závaží:    z1 = 10 + 1 + 0,1 + 0,05 = 11,15 g

 

           3.            Určili jsme první rovnovážnou polohu (r1).

 

V1 = 2                  V2 = – 3              V3 = 1

 

 

           4.            Určili jsme druhou rovnovážnou polohu (r2) po přidání přívažku (Dz) na levou misku vah.

 

Dz = 50 mg = 0,05 g

 

Součet závaží:    z2 = 11,15 + 0,05 = 11,2 g

 

V1 = – 5               V2 = – 2              V3 = – 4

 

            5.            Určili jsme nulovou polohu vah po vážení.

 

V1 = 4                  V2 = – 1              V3 = 3

 

 

            6.            Spočetli jsme výslednou nulovou polohu.

 

 

            7.            Zjistili jsme citlivost vah.

 

 

            8.            Závěrem jsme určili správné závaží Z, kterým bychom dosáhli rovnovážné polohy shodné s výslednou nulovou polohou.

 

 

 

 

Závěr: Měřením jsme zjistili, že měřený vzorek má hmotnost 11,115 g. Tato hodnota nemusí být přesná, neboť jsme se mohli dopustit chyb při odečítání ze stupnice vah.