PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.3.1 NÁZEV ÚLOHY:  Měření passametrem__

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 22.10.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol: Z  řady destiček (1 – 36) vyberte ty, které vyhovují danému rozměru

         s požadovanou  tolerancí  (5,7 + 0,02;  - 0,03 mm).

 

 

 Pomůcky:  passametr, stojánek na upnutí passametru, základní měrky,

                  utěrka, benzín, konzervační tuk

 

Teorie:  Passametr patří mezi měřidla s mechanickými úchylkoměry, která se skládají z vlastního úchylkoměru a zařízení umožňujícího vlastní snímání měřeného rozměru. Používá se při sériové výrobě k rychlé kontrole vnějších rozměrů porovnávacím způsobem.

 

Popis měření:     1. Pomocí základních měrek provedeme nastavení passametru tak, že mezi měřící čelisti vložíme měrku s 5,7 mm a posouvací maticí otáčíme tak dlouho až ručička úchylkoměru ukazuje na nulu. V této poloze se posouvací čelist zajistí dota-žením další, tzv. přítažné matice. Pomocí tlačítka odlehčíme druhou, pohyblivou čelist a tak zkontrolujeme stálost nastaveného rozměru. Základní měrky i měřené součásti se vkládají i vyjímají pouze při stlačeném tlačítku.

                     2. Na číselníku nastavíme pomocí dvou značek požadovanou toleranci + 0,02 mm a – 0,03 mm.

                     3. Provedeme kontrolu rozměrů daných destiček.

                     4. Zapíšeme tato čísla destiček, jejichž rozměry (tloušťka) jsou v mezích požadované tolerance. Čísla větších a menších rozměrů v dané toleranci zapíšeme do tabulky.

 

 

Výsledky měření:                                  M – menší rozměr

                                                            V – větší rozměr

                                                            T – v toleranci

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

M

V

V

V

M

T

M

M

M

V

M

V

M

M

T

M

V

M

M

T

V

V

V

M

T

M

M

M

T

V

V

V

V

T

M

M

 

 

 

 

 

Závěr: V této úloze jsme si vyzkoušeli práci s passametrem, provedli jsme jeho nastavení a kontrolu destiček. Změřením vzorků č. 1 – 36 jsme zjistili, že:

 

1)      vzorky v toleranci – 6, 15, 20, 25, 29, 34

2)      vzorky menší – 1, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 35, 36

3)      vzorky větší – 2, 3, 4, 10, 12, 17, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33

Tyto vzorky jsou rovněž vyhovující – po dalším opracování.

 

Z výsledků měření je zřejmé, že z celkového počtu 36 kontrolovaných destiček je plně vyhovujících (v toleranci) 6.