PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.2.2 NÁZEV ÚLOHY:  Kontrola třmenového mikrometru        

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 22.10.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol: Zkontrolovat přesnost základní stupnice v požadovaném odstupu pomocí základních měrek.

               Výsledky zapsat  do  tabulky  a  zjistit  úchylku.  Zjištěnou  úchylku  vyjádřit korekční křivkou.

         Změřit zkušební těleso, vypočítat průměr a zjistit odchylku.

 

 

Pomůcky:  třmenový mikrometr, sada základních měrek,utěrka, benzín,

        konzervační tuk, zkušební těleso

 

Popis měření: Provedeme kontrolu základního měření daného rozměru, sestrojíme korekční křivku.   

                      Rozměry tělesa určíme z  10 měření.  Dle daných  vztahů určíme aritmetický prů­měr

                      a chybu měření.

 

 

Aritmetický průměr:    =

 

 

 

Pravděpodobná chyba:  n =

 

 

 

Výsledná chyba: x =  ± n


Tabulka hodnot v [mm]

Číslo měření

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Měřený rozměr

1

2

4

5

7

10

12

15

17

20

Výsledný rozměr

1,02

2,01

4,01

5

6,99

10

11,99

15

16,99

20

Úchylka stupnice

0,02

0,01

0,01

0

-0,01

0

-0,01

0

-0,01

0

 

Korekční křivka:

 

 

Výsledky naměřených hodnot

Číslo měření

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Naměřené hodnoty

8,05

8,05

8,06

8,05

8,05

8,06

8,05

8,04

8,05

8,05

8,051

xi2

-0,001

-0,001

0,009

-0,001

-0,001

0,009

-0,001

-0,011

-0,001

-0,001

x

D xi2

10-6

10-6

81.10-6

10-6

10-6

81.10-6

10-6

121.10-6

10-6

10-6

0,00029

 

 

 

  n = =

 

 

 

Závěr: Zjistili jsme, že úchylka mikrometru se pohybuje od –0,01 mm do 0,02 mm což jsme také vyjádřili korekční křivkou. Tyto hodnoty jsou v toleranci. U měřeného tělesa je úchylka od –0,011 mm do 0,009 mm, což je rovněž vyhovující. Naměřené chyby mohly vzniknout nepřesností mikrometru, špatným odezíráním ze stupnice nebo nepřesností měřeného tělesa.  Z výsledků měření vyplývá, že mikrometr je použitelný.