PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                             PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.1.1 NÁZEV ÚLOHY:  Statická zkouška tahem

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

Úkol: U daného vzorku určete mez pevnosti (dPt),  mez kluzu sKt, tažnost d

           a zúžení y.

 

Pomůcky: Stroj  pro statickou  zkoušku  v  tahu,  posuvné měřítko,  ocelové

                 měřítko, rýsovací jehla, zkušební vzorek.

 

Postup: 1. Změříme zkušební vzorek.

            2. Změřenou délku rozdělíme na 10 stejných dílků.

            3. Nastavíme příslušný rozsah zatěžování stroje.

             4. Vzorek upevníme do čelistí.

             5. Nastavíme zvolený rozsah registrace deformace na diagramu.

             6. Po přetržení zkušebního vzorku vzorek vyjmeme z upínací hlavice,

                 změříme délku l a nejmenší Ø v místě přetržení.

 

Použité vzorce:       

                             

Vypracování:       

 

Průměry [mm]

Plocha průřezu [mm2]

Délky [mm]

Prodloužení [mm]

Tažnost [%]

Zúžení [%]

Ø d0

Ø d

S0

S

l0

l0

D l

d

j

10

5,5

78

23,7

100

133

33

33

69,61

 

Zatížení na mezi pevnosti

Napětí na mezi pevnosti

[kp]

[N]

dPt

sKtSk

3 100

31 000

389

graf

 

 

 

Závěr: Zjištěné hodnoty jsme zpracovali do tabulek.