PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                     PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.4.1 NÁZEV ÚLOHY:  Určení drsnosti mikroskopem Comparex

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

Teorie: Drsnost povrchu se určuje podle vzhledu, hloubky a druhu stop zanecha-

            ných na povrchu nástrojem na obrábění. Drsnost rozeznáváme:

a)     podélnou – ve směru řezu

b)    příčnou   – ve směru nástroje  

                        (kolmo na směr řezu)

            Drsnost povrchu je  určena hodnotou  Ra  [mm].  Ta  představuje největší

            hodnotu střední aritmetické výšky nerovnosti.

 

Úkol: Určit drsnost povrchu pomocí mikroskopu Comparex.

 

Pomůcky: Mikroskop Comparex, vzorkovnice drsnosti povrchu, zkoumané

                 vzorky.

 

Postup: Vzorky porovnáváme pomocí mikroskopu Comparex se vzorkovnicí.

Naměřené hodnoty:

Vzorky

Operace

Drsnost

bez označení

soustružení

0,8

2

leštění

0,1

1

leštění

0,2

5

hoblování

25

9

soustružení

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: Cvičení se provádělo velmi obtížně, neboť povrch zkušebních těles byl značně znečištěn a není tedy vyloučeno, že jsme se mohli zmýlit.