PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                        PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.4.1 NÁZEV ÚLOHY:Měření tvrdosti kovových materiálů tvrdoměrem HP010

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

Teorie: Tvrdoměr HPO 10 určuje tvrdost materiálu podle Vickerse. Do zkuše-

             bního materiálu je vtlačován čtyřboký diamantový jehlan kolmo k po-

             vrchu.  Měří se délka úhlopříčky vtisku po odlehčení. Tvrdost je dána

             poměrem zatěžovací síly k povrchu vtisku.

                         F – zatěžovací síla (N)

                                      d – délka úhlopříčky mm

 

Úkol:   Určit tvrdost materiálu pomocí tvrdoměru  HPO 10.  Určit charakter

              závislosti mezi tvrdostí měřenou podle Vickerse a podle Brinella.

 

Pomůcky: Tvrdoměr HPO 10, měřený vzorek.

 

Postup: 1. Podle návodu obsluhy tvrdoměru HPO 10 provedeme vtisk.

            2. Uvolníme nosný držák diamantu až na dosah.

            3. Zaostřením okuláru a nastavením stavěcích šroubů mikroskopu

                 změříme d1 a d2.

             4. Naměřené hodnoty zapíšeme do tabulky a vypočítáme HV.

 

č.

Materiál

Zatížení

d1 [mm]

d2 [mm]

d [mm]

1.

ocel

98,06

0,48

0,394

0,406

2.

ocel

98,06

  0,402

0,314

0,408

 

1.

  

 

2.

  

 

Závěr: V prvním měření nám vyšla tvrdost podle Vickerse 112,44 a ve druhém  111,34.

Zkouška tvrdosti podle Vickerse je přesnější zkouškou, protože přístroj vtlačuje do materiálu čtyřboký diamantový jehlan kolmo k povrchu a potom měříme délku úhlopříček ve dvou na sebe kolmých směrech. Zatímco u zkoušky tvrdosti podle Brinella je vtlačována pouze kalená kulička a je potřeba povrch materiálu mít pořádně čistý a na razník uhodit kolmo (není vhodné uhodit moc velkou silou), což může ovlivnit výsledek měření.