PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                        PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.5.2 NÁZEV ÚLOHY:  Vrubová zkouška houževnatosti rázem v ohybu

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

Úkol: Stanovit vrubovou houževnatost R, příp. Rm u daných zkušebních tyčí

           z výrazně odlišných druhů oceli.

 

Pomůcky: Charpyho kyvadlové kladivo, šablony k ustavení zkušebních tyčí,    

                  zkušební tyče z různých druhů oceli (nekalených nebo kalených)

                  s hloubkou vrubu 3 mm.

 

Postup: 1. Zkontrolujeme  a   stanovíme   rozměry  zkušební  tyče  a  změříme

                 plochu nejmenšího průřezu tyče v místě S0.

            2. Kladivo uvedeme  do  horní  polohy  a  zajistíme  před  nežádoucím

                 uvolněním.

            3. Zkušební  tyč  uložíme  na  příslušné  podpěry  a  správnost  uložení

                 kontrolujeme šablonou.

             4. Před uvolněním kladiva se přesvědčíme,  zda ukazatel spotřebované

                 práce je nastaven přesně na  nulu.

             5. Uvolníme kladivo a zkušební tyč přerazíme.

             6. Ze stupnice odečteme spotřebovanou práci s přesností na 0,1 kpm.

             7. Podle uvedeného vzorce vypočítáme vrubovou houževnatost R.

 

            Lr – nárazová práce potřebná k přeražení tyče (J)                     

                                S0 – průřez zkušební tyče v místě vrubu (cm2)

                       

Vzorek (mm)

55 . 10 . 10

Velikost vrubu (mm)

4,5 . 1

Průřez v místě vrubu (mm2)

55

Nárazová práce (J)

25

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: Vzorek je křehký.