PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                                  PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.5.1 NÁZEV ÚLOHY:  Statická zkouška ohybem

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol: U daného vzorku určete pevnost v ohybu sP0.

 

Pomůcky: Stroj na zkoušku v ohybu, mikrometr, zkušební vzorek (hranolek    

                  ze dřeva)

 

Postup: 1. Změříme zkušební vzorek, a uložíme jej do zkušebního stroje.

            2. Zatěžujeme zkušební vzorek až do porušení pevnosti v ohybu.

            3. Ze stupnice odečteme Fmax a průhyb y.

 

Rozměry vzorku: a = 19,5 mm

                           l = 240 mm

 

Použité vzorce:    – pevnost v ohybu

                        – ohybový moment

                                – modul průřezu

 

Výpočty: W0 =  1 235,8 mm3                     sP0 = 114,58 MPa

               Fmax =  236 kg                    y = 34 mm

               M0 max =  141,6 N.m

 

Závěr: Zjistili jsme, že pevnost v ohybu je sP0 = 114,58 MPa.