PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

                               PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 2.5.1 NÁZEV ÚLOHY:  Měření úhlů

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 3.12.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol:   Pomocí úhloměru stanovit nástrojové řezné úhly soustružnického nože.

 

 

 

 

Pomůcky: Univerzální úhloměr, optický úhloměr, zkušební těleso.

 

 

Postup: 1. Očistit měřený nůž a připravit úhloměry.

            2. Změřit všechny úhly na nástroji.

            3. Výsledky zapsat do tabulky.

 

Vypracování:

Úhloměry

a

b

g

d

e

z

z´

Úhloměr univerzální (°)

10

77

3

-3

82

58

40

Úhloměr optický (°)

8

77

5

-5

82

58

41

 

 

Závěr: Hodnoty, které jsme naměřili  jak  optickým  tak  univerzálním  úhloměrem

jsou dosti podobné. Můžeme přesto říci, že údaje naměřené optickým úhloměrem

jsou přesnější než zjištěné úhloměrem univerzálním.