PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PROTOKOL

O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU:  Materiály a technologie IV.
ÚLOHA Č.: 1.1.1 NÁZEV ÚLOHY:  Kontrola posuvného měřítka   

 

PROVEDL:J.Hamerník, D.Kubů

DNE: 8.10.2003

KONTROLOVAL:

DNE:

ROČNÍK:     3.

STUD.OBOR:   M-TVT/ZŠ

SEMESTR:   zimní

SK. ROK: 2003/2004

 

 

 

Úkol:    a)  Určit přesnost posuvného měřítka

b)      Provést kontrolu rovnoběžnosti a kolmosti měřících čelistí a kontrolu  

     rovinnosti hlavního měřidla

c)  Zkontrolovat přesnost-základní stupnice nóniů pomocí základních

     měrek, vypočíst chybu měření a určit korekční křivku

d)          Stanovit rozměry daného tělesa a vypočíst chybu měření

 

 

Pomůcky:  posuvné měřítko, základní měrky, zkušební těleso

 

Popis měření: Provedeme  kontrolu  základního  měření  daného  rozměru,  sestrojíme  korekční     

                      křivku. Rozměry tělesa určíme z 10 měření. Dle daných vztahů určíme aritmetický   

                      prů­měr a chybu měření.

 

 

Aritmetický průměr:    =

 

 

 

Pravděpodobná chyba:  n =

 

 

 

Výsledná chyba: x =  ± n


Naměřené hodnoty – hlavní stupnice

Měřený rozměr

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

Výsledný rozměr

14

29,5

44

59,95

74

8,9

104,5

119

134

149,5

Úchylka stupnice

-1

-0,5

-1

-0,05

-1

-0,1

-0,5

-1

-1

-0,5

 

 

Korekční křivka:

 

 

 

 

 

Naměřené hodnoty – nónius

Měřený rozměr

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

Výsledný rozměr

2,05

2,15

2,25

2,35

2,45

2,55

2,65

2,75

2,85

2,95

Úchylka stupnice

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

-0,05

 

 

Korekční křivka:

Výsledky naměřených hodnot

Číslo měření

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Naměřené hodnoty

31,90

31,80

31,95

31,85

31,85

31,90

31,95

31,80

31,90

31,95

31,885

xi2

0,015

-0,085

0,065

-0,035

-0,035

0,015

0,065

-0,085

0,015

0,065

x

D xi2

2,25.10-4

7,225.10-3

4,225.10-3

1,225.10-3

1,225.10-3

2,25.10-4

4,225.10-3

7,225.10-3

2,25.10-4

4,225.10-3

0,03025

 

 

 

 

 

  n = =

 

 

 

 

Závěr: Při kontrole rovnoběžnosti a kolmosti jsme zjistili, že měřidlo je nevyhovující. Při měření na průsvit je možno vidět nepřesnosti. Z korekční křivky je patrné, že posuvné měřítko ukazuje rozdílné hodnoty než ve skutečnosti.

 

Rozměr vzorku při měření tímto měřidlem je 31,885 ± 0,0122