JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

Hodnocení dýh, poddýžek a jejich imitací

 

 

 

Provedl:

      Formánek J., Hamerník J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Šklní rok:

  2001 / 2002

 

 

Úkoly:

 

1.      Zjišťování plošné hmotnosti vybraných dýh a imitací (čtvercového nebo obdélníkového profilu) různých dřevin stejné tloušťky: (min. 3 ks.)

 

a)      změřit základní rozměry dýh a imitací, výpočet plochy v m2

b)      zvážit měřené vzorky na laboratorních vahách (přesnost 0,1 – 0,01g)

c)      výpočet plošné hmotnosti v g/m2

(výsledek udává hmotnost na m2, což je údaj sledovaný u plošných materiálů)

 

 

2.      Hodnocení kvality dýh a poddýžek:

 

a)      posuvným měřítkem měřit po koncích a uspořádat stálost tloušťky. Výsledky a rozdíly zaznamenat.

b)      zrakem a pomocí lupy hodnotit strukturu a vzhled dýhy s ohledem na použití jako dýhy okrasné – komentář

c)      zjištění pravé strany dýhy a poddýžky (méně vytrhaná a hladká) – nakreslit

d)      změřit tloušťky dýh a poddýžek u třívrstvé a pětivrstvé překližky, výpočet poměru k celkové tloušťce překližek

 

3.      Hodnocení imitací dýh (komentář)

 

u papírové imitace porovnat shodnost struktury a barvy s dýhou, kterou má imitace napodobit

 

Definice:

 

a)      Dýhy jsou slabé vrstvy dřeva, vyrobené z kmene loupáním, krájením a vzácně řezáním. Nejčastěji používané tloušťky 0,6 – 0,7 – a 1 mm

b)      Poddýžky jsou zpravidla horší kvality. Od dýh se liší určením. Používají se k naklížení pod dýhu. Běžné tloušťky 1 – 3 – 4 mm. Poddýžky se proti dýhám vyrábějí hlavně ve větších tloušťkách. Nejběžněji 1 – 2 – 3 – 4 mm

c)      Imitace dýh jsou vyráběny hlavně tiskařskými metodami. Struktura dřeviny se snímá fotografickou cestou, přenese se na válce a další postupy patří do oblasti polygrafie. U kvalitnějších napodobenin jsou vytlačeny i póry.

 

 

 

Pomůcky a materiály:

 

Dýhy, poddýžky, imitace dýh, laboratorní váhy, posuvné měřítko, lupa

 

Zpracování výsledků měření:

 

Úkol č.1.

 

Výsledky prvního úkolu jsou uvedeny v první tabulce. Jelikož jsme nebyli schopni vybrat takové vzorky, které by měly stejné tloušťky, museli jsme do výsledku započítat i tloušťku vzorků. Tímto je ale spíše zajištěna vyšší přesnost výsledků.

 

Úkol č.2.

 

a) Výsledky druhého úkolu jsou uvedeny v druhé tabulce. Červeně je pak vyznačena průměrná tloušťka materiálu (dýhy).

b)  Co se týče struktury a okrasy se jako nejvhodnější jeví materiál z mahagonu pro tmavou dekoraci. Má velmi výrazné exotické zbarvení s místy až měděným leskem a méně výraznou texturou. Pro světlé místnosti se jako doplněk hodí materiál z buku, který má světlou barvu s místy tmavším stínováním a texturou, ale i z jasanu, který má velmi výrazné letokruhy, které se od ostatního dřeva odlišují barvou. Zejména pak buk má velmi příjemnou barvu. Ořech je oproti buku a jasanu tmavé dřevo.

c)  Na určování levé a pravé strany dýh jsme zvolili vzorek z jasanu.

d) Výsledky tohoto úkolu jsou ve třetí tabulce

 

 

Úkol č.3.

                       

papírová imitace napodobující mahagon:

- vůči vzorku mahagonu je odlišná v těchto bodech: má mnohem hustší uspořádání letokruhů, jarní     letokruhy mají příliš výraznou a tmavou barvu.

 

papírová imitace napodobující buk:

- vůči vzorku buku je odlišná v těchto bodech: přílišná pravidelnost střídání jarních a zimních letokruhů, jsou příliš souměrné.

 

papírová imitace napodobující ořech:

- vůči vzorku ořechu je odlišná v těchto bodech: nepříliš vystihlá barva pravého ořechu

 

 

Závěr:

 

Jako nejlepší imitace dýh se nám zdála napodobenina topolu, která byla velmi podobná pravému materiálu. A jen těžko byla rozeznatelná. Zdařilá byla i napodobenina buku.

Co se týče tloušťek dýh, jako nejméně vadna se jevila dýha jasanu. Naopak nejvíce dýha buku.