JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

Poznávání dřevin dle makrostrukturních znaků

 

 

Provedl:

      Formánek J., Hamerník J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Šklní rok:

  2001 / 2002

 

 

 

Úkoly:

 

Poznat dřeviny, dle makrostrukturních metod, které označujeme jako smyslové

 

Pomůcky a materiály:

 

Smysly: zrak, hmat, čich a v menší míře i sluch

 

Zkušební vzorky:

 

Byly reprezentovány 16 vzorky, které byly umístěny ve vzorkovnici

 

Vypracování:

 

Vzorek č.

Dřevina

1

Smrk

2

Ovangkol

3

Javor

4

Topol

5

Modřín

6

Buk

7

Jasan

8

Ořech

9

Dub

10

Mahagon

11

Jilm

12

Borovice

13

Lípa

14

Olše

15

Bříza

16

Balza

 

Závěr:

 

Rozpoznat jednotlivé vzorky nebylo snadné a proto mohlo dojít ve vypracování k chybám v určení druhu dřeviny.