JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

Zjišťování a vyhodnocování mikrostruktury dřeva

 

 

Provedl:

      Formánek J., Hamerník J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Šklní rok:

  2001 / 2002

 

 

Úkol:

 

Porovnejte a zakreslete stavbu dřeva určených preparátů na základě pozorování mikroskopem.

 

Pomůcky a materiály:

 

Mikroskopy, podložní a krycí sklíčka, trvale označené srovnávací preparáty hlavních druhů dřev v základních řezech.

 

Postup:

 

Již předem zhotovené preparáty jsme si řádně prohlédli mikroskopem, zakreslili typické znaky na příčném, podélném a tangenciálním řezu. Určení jsme provedli srovnáním s označenými stálými preparáty a pomocí přiloženého klíče. Srovnávali jsme vzorky jak jehličnatých dřevin (smrk), tak i listnáčů (dub).

 

Poznámka:

 

Díky tomu, že vzorky dřeva byly již připraveny a zpracovány přímo pro pozorování, nebylo nutné tyto vzorky upravovat. Vyhnuli jsme se tím přípravě vzorků dřeva pro zhotovení řezu, zhotovení jemných řezů dřeva pro pozorování a i přípravě preparátu nebo přípravě trvalého preparátu.

 

Závěr:

 

Při srovnávání těchto dvou vzorků jsme došli k závěru, že u jehličnanů má dřevo jednodušší strukturu a převážnou většinu tvoří vláknité elementy cévnice – tracheidy. Dále se zde vyskytují: dřevní parenchym (který ovšem u smrku chybí), parenchymatické buňky dřeňových paprsků a příčné tracheidy. Chybí cévy a libriformní vlákna.

Dřevo listnáčů tvoří převážně cévy – tracheje (u dubu velmi široké) a libriformní vlákna (u dubu velmi vyvinutá, zejména v letním dřevě). Dále se vyskytují následující elementy: dřevní parenchym (u dubu široké pásy v jarním dřevě), parenchymatické buňky dřeňových paprsků (u dubu homogenní, velmi širiké), dělená libriformní vlákna a vazicentrické tracheidy.

 

 

Obrazová příloha: mikroskopické určování dřeva

 

 

Smrk:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příčný řez                                           podélný řez                                        tangenciální řez

 

 

 

 

Dub:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

příčný řez                                           podélný řez                                        tangenciální řez