JU PF V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

 

 

 

 

 

         PROTOKOL

 

 

 

            O LABORATORNÍM CVIČENÍ Z MATERIÁLY A TECHNOLOGIE - DŘEVO

 

 

ÚLOHA č.

  Hodnocení velkoplošných materiálů

 

 

 

 

Provedl:

      Formánek J., Hamerník J.

Dne:

 

Kontroloval:

Dne:

 

Ročník:

    I.

Studijní skupina:     M - TVT

Semestr:

 zimní

Školní rok:

  2001 / 2002

 

Úkoly:

 

1) rozeznávání druhů aglomerovaných desek

2) zjištění měrné hmotnosti (jako poměru hmotnosti vzorku a jeho objemu) vybraných vzorků       aglomerované desky, překližky a laťovky (min. 4 druhy)

3) nakreslení struktury DTD a DVD v řezu

4) zakreslení struktury laťovky a překližky v řezu

5) zakreslení stavby voštiny (dveřovky)

 

Pomůcky a materiály:

 

Vzorkovnice a vzorky potřebných materiálů, laboratorní váhy, posuvné měřítko   

 

Postup:

 

Čtyři různé vzorky aglomerovaných desek jsme nejprve porovnaly a zakreslili. Poté jsme je postupně změřili jejich rozměry posuvným měřítkem a hodnoty zapsali do tabulky. Po změření rozměrů jsme postupně každý vzorek zvážili na laboratorních vahách a jejich hmotnosti zanesli opět do tabulky. Z naměřených rozměrů jsme určili objem měřeného vzorku a na základě hmotnosti odpovídající témuž vzorku určili i jeho hustotu.

 

Poznámka:

 

Naměřené hodnoty rozměru materiálu v tabulce jsou udávané v milimetrech

Vypočítané hodnoty objemu vzorku jsou v tabulce přepočteny na centimetry krychlové

Hodnoty hmotnosti naměřené u vzorků jsou v tabulce v gramech

 

Pro výpočet hustoty materiálu jsme hodnoty rozměrů vzorku převedli z milimetrů na centimetry z důvodu dodržení vztahu mezi hodnotami při výpočtu hustoty a použili vzorec:

 

Kde m je hmotnost vzorku v gramech aje objem vzorku v cm3.

                                              

Výsledné hodnoty jsou vypočteny v tabulce. Jedná se o hustotu materiálu.

 

 

 

 

Tabulka:

 

číslo

druh

    rozměry vzorku (mm)

 

 

objem

hmotnost

hustota

vzorku

(zkratka)

a

b

c

(cm3)

(g)

(g/cm3)

1.

překližka

81,8

46,5

3,8

14,45

10,8

0,747

2.

akulit

82,4

46,7

3,4

13,08

10,4

0,795

3.

sololit (mokrá cesta)

78,6

45,4

3,2

11,42

11,2

0,981

4.

hobra

79,9

46,7

12

44,78

12,5

0,279

 

Závěr:

 

Na základě měření, vážení a výsledného výpočtu jsme zjistili, že nejvyšší hustotu má sololit (vyrobený mokrou cestou) Jeho hustota je 0,981 g/cm3. Po něm je z vybraných vzorků na druhém pořadí akulit s hustotou 0,795 g/cm3. Na třetím místě je překližka. Ta má hustotu 0,747 g/cm3. Poslední a tedy nejlehčí v poměru ke své hmotnosti je hobra. Její hustota je pouze 0,279 g/cm3.

 

 

 

 

 

Obrazová příloha:

 

 

 DTD – třívrstvá:                                                                                   DVD – hobra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     laťovka:                                                                          překližka:       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    voština (dveřovka):